In M.Of. nr. 15 din data de 6 ianuarie 2017 a fost publicata Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe si tarife, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

Legea a eliminat, inter alia, o serie de taxe si tarife reglementate de urmatoarele acte normative: Legea cetateniei romane nr. 21/1991 (Legea nr. 21/1991), Ordonanta Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea anumitor servicii publice si a taxelor percepute pentru prestarea acestora pe teritoriul Romaniei (O.G. nr. 24/1992), Ordonanta Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice si juridice de catre Ministerul Administratiei si Internelor (O.G. nr. 128/2000), Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate (Legea nr. 248/2005), Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate (Legea nr. 198/2008).

De interes in domeniul imigrarii si cetateniei sunt:

  • eliminarea taxei prevazute de Legea nr. 21/1991 pentru cererile de acordare sau de redobandire a cetateniei romane (i.e. in cuantum de 191 lei, conform O.G. nr. 24/1992);
  • eliminarea taxelor prevazute de O.G. nr. 24/1992 pentru eliberarea unui pasaport electronic, a unui pasaport simplu temporar sau a altui document de trecere a frontierei (i.e. taxa pentru serviciul public prestat), eliberarea de adeverinte (i.e. furnizare de date din Registrul National de Evidenta a Pasapoartelor Simple);
  • eliminarea taxelor prevazute de O.G. nr. 128/2000 pentru aplicarea apostilei pe actul oficial administrativ, inregistrarea cererii pentru aplicarea apostilei;
  • eliminarea taxei suplimentare prevazute de Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate pentru eliberarea pasaportului simplu temporar;
  • eliminarea taxelor prevazute de Legea nr. 198/2008 pentru inregistrarea cererii de eliberare a unei carti de identitate sau a unei carti electronice de identitate, eliberarea unui pasaport sau a unui titlu de calatorie, taxele pentru majoritatea serviciilor notariale, pentru serviciile de stare civila, pentru eliberarea dovezii de cetatenie, procurarea unui act judiciar sau extrajudiciar din tara sau din strainatate, verificarea autenticitatii unui permis de conducere romanesc, intermedierea procedurii de apostilare sau supralegalizare a unui act oficial, alte servicii consulare.

Legea a intrat in vigoare incepand cu data de 1 februarie 2017.

Similar articles

New increase of the minimum gross wage (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 1010 din data de 16.12.2019 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 935/13.12.2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. Incepand cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de baza minim brut a crescut de la 2.080 lei la 2.230 lei/luna. Aceasta suma nu include sporuri sau alte …

Read article

The impact of the increase of the minimum wage in constructions for projects financed through POR (Text in Romanian)

La data de 8 martie 2019, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional a emis Instructiunea nr. 112/2019 cu privire la aplicarea prevederilor art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal – bugetare, modificarea si …

Read article