In M.Of. nr. 197 din data de 29 martie 2010 au fost publicate Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International.

Regulile reglementeaza aspecte precum:

 •  formele arbitrajului;
 •  conventia arbitrala;
 •  arbitrajul comercial international.

Formele arbitrajului

Arbitrajul poate imbraca doua forme:

 •  arbitrajul institutionalizat – consta in  investirea, prin conventia arbitrala,  a  unui tribunal arbitral din cadrul Curtii de Arbitraj  cu judecarea unui litigiu determinat  si pronuntarea unei hotarari definitive si obligatorii pentru parti;
 •  arbitrajul  ad-hoc sau  voluntar – este  organizat prin conventia arbitrala incheiata intre parti, de catre o terta persoana; in ipoteza unui arbitraj ad-hoc, Curtea de Arbitraj poate acorda asistenta, la cererea  comuna a partilor sau a uneia dintre ele urmata de acceptarea celeilalte parti si cu plata taxei arbitrale.

Curtea de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei organizeaza si administreaza solutionarea unor litigii pe calea arbitrajului institutionalizat sau ad-hoc, daca partile au  incheiat,  in acest sens, o conventie arbitrala scrisa si solicita acest lucru in mod expres.

In intelesul regulilor, litigiul poate fi:

 •  civil – orice litigiu derivand dintr-un contract civil, inclusiv referitor la  incheierea, executarea sau desfiintarea lui, ca si din alte raporturi juridice civile arbitrabile;
 •  comercial – orice litigiu care decurge dintr-un contract comercial, inclusiv referitor la  incheierea, executarea sau desfiintarea lui, precum si din alte raporturi juridice comerciale arbitrabile;
 •  intern – cand partile au nationalitatea sau cetatenia romana, iar raportul juridic nu contine elemente de extraneitate care sa puna in discutie aplicarea legii straine;
 •  international – cand decurge dintr-un raport juridic care intereseaza comertul international sau din raporturi juridice civile cu elemente de extraneitate care sa puna in discutie aplicarea legii straine, chiar daca legea efectiv aplicabila este legea romana.

Solutionarea litigiilor revine exclusiv tribunalului arbitral din cadrul Curtii de Arbitraj. Tribunalul arbitral este constituit din arbitrul unic sau, dupa caz, din totalitatea arbitrilor investiti.

Tribunalul arbitral isi verifica propria competenta de a solutiona litigiul si hotaraste in aceasta privinta printr-o incheiere, care se poate desfiinta numai prin actiunea in anulare introdusa impotriva hotararii arbitrale, conform prezentelor reguli.

Sub sanctiunea nulitatii hotararii arbitrale,  partilor trebuie sa li se asigure  egalitatea de tratament, respectarea dreptului la aparare  si a principiului contradictorialitatii, pe tot parcursul procedurii arbitrale.

Conventia arbitrala

Conventia arbitrala se  incheie  in scris, sub una dintre urmatoarele forme:

 •  clauza compromisorie – clauza inscrisa in contractul principal prin care partile convin  ca litigiile ce se vor naste din  contract  sau  in legatura cu acesta sa fie solutionate pe calea arbitrajului;
 •  compromisul – intelegerea de sine statatoare prin care  partile convin ca un litigiu ivit  intre ele sa fie solutionat pe calea arbitrajului, aratandu-se, sub sanctiunea nulitatii, obiectul litigiului;
 •  alte forme – conventia arbitrala poate rezulta si din introducerea de catre reclamant a unei cereri de arbitrare  si acceptarea paratului, expresa sau implicita dar neechivoca, ca aceasta cerere sa fie solutionata de Curtea de Arbitraj.

In conditiile legii sau ale conventiilor internationale la care Romania este parte, statul  si autoritatile publice au facultatea de a  incheia conventii arbitrale in litigiile comerciale si civile.

Prin incheierea  unei  conventii arbitrale  este  exclusa competenta instantelor judecatoresti, pentru litigiul care face obiectul acesteia.

Arbitrajul comercial international

Regulile cuprind o serie de dispozitii speciale  cu privire la arbitrajul comercial international, astfel:

 •  in litigiile comerciale internationale se aplica atat Regulile Curtii de Arbitraj Comercial International, cat si prevederile conventiilor internationale la care Romania este parte;
 •  partile sunt libere sa determine prin  intelegerea lor scrisa legea aplicabila fondului litigiului, iar in lipsa unei atare determinari, se aplica legea stabilita de tribunalul arbitral pe baza normelor conflictuale pertinente;
 •  in arbitrajul comercial international, durata termenelor prevazute pentru solutionarea litigiului intern se dubleaza;
 •  dezbaterea litigiului  in fata tribunalului arbitral se face  in limba stabilita prin conventia arbitrala sau, daca nu s-a prevazut nimic in aceasta privinta ori nu a intervenit o intelegere ulterioara scrisa intre parti, dezbaterea se va face  intr-o limba de circulatie internationala agreata de tribunalul arbitral;
 •  daca o parte nu cunoaste limba in care se desfasoara dezbaterea, la cererea si pe cheltuiala ei, tribunalul arbitral ii asigura serviciile unui interpret;
 •  partile pot sa participe la dezbateri cu interpretul lor.

Anexe

In anexele  la Reguli  se reproduc modelele de conventii arbitrale recomandate de Camera de Comert si Industrie a Romaniei, respectiv:

Clauza compromisorie – Anexa nr. 3;

Compromisul – Anexa nr. 4.

Similar articles

A new functionality in SEAP allowing publication of all amendments to contracts/framework agreements (Text in Romanian)

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) a publicat la data de 19 ianuarie 2021 Notificarea cu privire la operationalizarea in cadrul SEAP a facilitatilor tehnice care sa permita aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 114/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice in legatura cu obligatia de transparenta a modificarilor contractelor …

Read article