In M.Of. nr. 654 din data de 28 august 2015 a fost publicata Ordonanta Guvernului nr. 38/2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti.

Actul normativ creeaza cadrul legal pentru prezentarea voluntara a reclamatiilor impotriva comerciantilor in fata entitatilor care aplica proceduri de solutionare alternativa a litigiilor intr-un mod independent, impartial, transparent, eficace, rapid si echitabil, in scopul asigurarii unui nivel inalt de protectie a consumatorilor si a bunei functionari a pietei.

Ordonanta reglementeaza, inter alia, aspecte precum:

 • domeniul de aplicare;
 • definitii;
 • entitatile de solutionare alternativa a litigiilor;
 • mecanismele entitatilor de solutionare alternativa a litigiilor;
 • sanctiuni.

DOMENIUL DE APLICARE

Prevederile Ordonantei se vor aplica procedurilor de solutionare extrajudiciara a litigiilor nationale si transfrontaliere izvorate din contractele de vanzari sau din contractele de prestari de servicii incheiate intre un comerciant care desfasoara activitati in Romania si un consumator rezident in Uniunea Europeana prin interventia unei entitati de solutionare alternativa a litigiilor, care propune sau impune o solutie si care actioneaza in Romania.

Sunt exceptate de la aplicarea Ordonantei:

 • procedurile de solutionare a reclamatiilor consumatorilor derulate de comercianti prin proceduri proprii;
 • serviciile neeconomice de interes general;
 • litigiile intre comercianti;
 • negocierile directe intre consumator si comerciant;
 • incercarile efectuate de un judecator de a solutiona un litigiu pe parcursul procedurii judiciare referitoare la respectivul litigiu;
 • procedurile initiate de un comerciant impotriva unui consumator;
 • serviciile de sanatate prestate pacientilor de catre cadre medicale pentru evaluarea, mentinerea sau refacerea starii lor de sanatate, inclusiv prescrierea, eliberarea si furnizarea de medicamente si dispozitive medicale;
 • unitatile si institutiilor publice de invatamant postliceal sau superior.

DEFINITII

Ordonanta defineste, printre altele, urmatoarele notiuni:

 • procedura de solutionare alternativa a litigiilor (procedura SAL) – o procedura care se incadreaza in domeniul de aplicare al Ordonantei, indeplineste cerintele acesteia si este aplicata de o entitate de solutionare alternativa a litigiilor;
 • entitate de solutionare alternativa a litigiilor (entitate SAL) – structura care ofera solutionarea unui litigiu printr-o procedura SAL si care poate functiona exclusiv in cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), in cadrul unei autoritati publice centrale sau a unei autoritati administrative autonome cu responsabilitati in domeniul protectiei consumatorilor.

ENTITATILE DE SOLUTIONARE ALTERNATIVA A LITIGIILOR

Ordonanta stabileste conditiile pentru infiintarea entitatilor SAL, conditiile de acces la entitatile si la procedurile SAL, precum si situatiile in care o entitate SAL poate refuza instrumentarea unui litigiu.

De asemenea, actul normativ impune ca persoanele fizice responsabile din cadrul SAL sa detina expertiza necesara, sa fie independente si impartiale, reglementand totodata si procedurile pentru asigurarea acestei garantii.

Activitatea entitatilor SAL este caracterizata prin transparenta, eficacitate a procedurilor SAL si corectitudine.

In cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, va fi infiintata o structura responsabila cu derularea procedurilor de solutionare alternativa a litigiilor.

Pentru domeniul bancar, va fi infiintat Centrul de solutionare alternativa a litigiilor din sistemul bancar (Centrul SAL), ca entitate juridica autonoma, neguvernamentala, apolitica, fara scop lucrativ, de interes public, in scopul asigurarii accesului consumatorilor din domeniul bancar la solutionarea, prin proceduri SAL, a litigiilor dintre acestia si comerciantii a caror activitate este reglementata, autorizata si supravegheata/monitorizata de Banca Nationala a Romaniei.

MECANISMELE ENTITATILOR DE SOLUTIONARE ALTERNATIVA A LITIGIILOR

Entitatile SAL desemnate sa rezolve litigiile vor avea la dispozitie doua optiuni de solutionare a litigiilor:

 • de a propune o solutie partilor – consumatorii vor avea posibilitatea sa se retraga din procedura daca nu sunt multumiti de functionarea sau modul de desfasurare a acesteia, acestia fiind informati in mod corespunzator inaintea inceperii procedurii;┬áde asemenea, acestia au posibilitatea de a alege daca accepta sau nu solutia propusa; decizia nu este obligatorie daca numai una dintre parti accepta solutia propusa; si
 • de a impune o solutie partilor – partile vor fi informate, inainte de a alege aceasta posibilitate de solutionare a litigiului, ca nu vor avea sansa sa aleaga daca accepta sau nu solutia si niciuna dintre parti nu se va mai putea retrage pe parcursul procedurii.

Daca partile vor accepta solutia propusa, precum si in cazul solutiei impuse, entitatea SAL va emite o hotarare motivata, iar in cazul in care partile nu vor accepta solutia propusa, entitatea SAL va emite o incheiere care va cuprinde descrierea faptelor, solutia propusa si decizia partilor.

De regula, procedurile SAL se finalizeaza in 90 de zile de la data la care o entitate SAL a primit dosarul complet al reclamatiei, existand posibilitatea prelungirii cu inca 90 de zile a acestui termen in ipoteza unor litigii complexe.

SANCTIUNI

Cu titlu de exemplu, urmatoarele fapte sunt considerate contraventii si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 2.000 lei si 5.000 lei, in masura in care nu au fost savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate infractiuni, potrivit legii penale:

 • nerespectarea de catre comercianti a prevederilor referitoare la informarea consumatorilor cu privire la entitatile SAL relevante;
 • desfasurarea de activitati de solutionare alternativa a litigiilor de organisme care nu sunt incluse in aceasta categorie prin lege;
 • crearea impresiei persoanelor interesate ca se adreseaza unei entitati SAL, in situatia in care, in realitate, respectiva entitate nu este inclusa in lista prevazuta de lege.

Similar articles

A new functionality in SEAP allowing publication of all amendments to contracts/framework agreements (Text in Romanian)

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) a publicat la data de 19 ianuarie 2021 Notificarea cu privire la operationalizarea in cadrul SEAP a facilitatilor tehnice care sa permita aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 114/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice in legatura cu obligatia de transparenta a modificarilor contractelor …

Read article