February 13 2017

Modificari privind scutirea de impozit in domeniul IT

In M.Of. nr. 22 din data de 9 ianuarie 2017 a fost publicat Ordinul ministrului comunicatiilor si pentru societatea informationala, al ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice, al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si al ministrului finantelor publice nr. 872/5932/2284/2903 din 1 noiembrie 2016 privind incadrarea in activitatea de creatie de programe [...]
Afiseaza articolul ›

January 27 2017

Salariul de baza minim brut pe tara creste cu 16%

Salariul de baza minim brut pe tara creste cu 16%
Afiseaza articolul ›

January 10 2017

Noua Lege a Achizitiilor Publice (Clasice)

In M.Of. nr. 390 din data de 23 mai 2016 in cuprinsul caruia a fost publicata Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice („Legea”). Legea transpune in legislatia nationala Directiva 2014/24/UE privind achizitiile publice si de abrogare a Directivei 2004/18/CE. Legea face parte dintr-un pachet legislativ de transpunere a noii legislatii europene in domeniul achizitiilor publice, [...]
Afiseaza articolul ›

May 29 2016

Noua lege de remedii in achizitii publice/sectoriale si concesiuni

In M.Of. nr. 393 din data de 23 mai 2016 a fost publicata Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor [...]
Afiseaza articolul ›

Afiseaza toate